Pasirinkimo galimybių amžius, Vilma Gabrieliūtė: lygybės užtikrinimas lemia nestandartinius verslo sprendimus | Lygybė

Galimybių amžius. - Galimybių strategijų apžvalgos

pasirinkimo galimybių amžius

ISAK— iškeltos švietimo problemos: ribotos mokymosi krypties pasirinkimo galimybės metų mokiniams; bendrojo lavinimo ugdymo programų neatitikimas darbo rinkos, žinių ekonomikos, visuomenės poreikiams; nepakankami mokymosi patrauklumas, prieinamumas bei ugdymo kokybė; per didelis nubyrančių ar anksti švietimo sistemą paliekančių jaunuolių skaičius; kvalifikacijos kėlimo pasirinkimo galimybių strategijoje naujų mokymo metodinių priemonių stygius.

Projektas yra kompleksiškas, inovatyvus, prisideda prie mokinių iškritimo iš bendrojo lavinimo pasirinkimo galimybių amžius prevencijos, aprėpia ugdymo organizavimo modelio pasirinkimo galimybių strategijoje, programų ir metodinių rekomendacijų parengimą, koregavimą, mokymus, sklaidą.

pasirinkimo galimybių amžius

Parengus modelio gaires, modulines programas, metodines rekomendacijas verslumo ir darbinės veiklos ugdymui bus sudarytos sąlygos didesniam klasių mokinių pasirinkimui, mokymo individualizavimui, žinių pritaikymui praktikoje, karjeros planavimui, mokymosi krūvių, nubyrėjimo mažinimui. Sukurtus inovatyvius produktus naudos mokytojai, mokyklų administracija, švietimo specialistai, konsultantai. Sukurtos pasirinkimo galimybių strategijoje pasirinkimo galimybių strategijoje programos leis besikuriančioms sporto ir sveikatos įgūdžius ugdančioms mokykloms kryptingai dirbti pagal nacionaliniu lygiu patvirtintas programas.

pasirinkimo galimybių amžius

Mokymų metu kaimo mokyklų mokytojai įgis kompetencijų kaip diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, kaip vertinti mokinių pasiekimų pažangą, kaip ver Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Veiksmų programos prioritetas medžiagos.

Galbūt jus domina