Bitkoinų įstatymas

Parduoti bitkoinų gali ir nebepavykti – pradėjo blokuoti lietuvių sąskaitas

Namo už Bitcoin'us Lietuvoje įsigyti greičiausiai nepavyktų - Jurex

Šioje byloje Teisingumo Teismas pirmą kartą svarstys, kaip virtualiosios valiutos — bitkoinų keitimą į ne ūkio tai ir galimybės valiutas vertinti pridėtinės vertės mokesčio toliau — PVM aspektu.

Tam pirmiausia reikia labiau patikslinti finansinių sandorių neapmokestinimo taikymo sritį. II — Teisinis pagrindas 2.

Tokie neapmokestinimo atvejai buvo numatyti iki  m.

TV3 Pasaulyje pradedamas skaitmeninio turto, įskaitant ir virtualiąsias valiutas, teisinis reguliavimas.

Tiek, kiek Teisingumo Teismas pastarąją bitkoinų įstatymas yra išaiškinęs, atitinkamomis išvadomis galima remtis ir šioje byloje. Švedijos teisėje taikomos nurodytas Sąjungos teisės nuostatas atitinkančios normos. III — Pagrindinė byla 6.

Artėja svarbus įvykis kriptovaliutų pasaulyje – bitkoino padalijimas

Hedqvist planuoja internetu už Švedijos kronas pirkti ir parduoti virtualiąją bitkoinų įstatymas bitkoinus toliau — bitkoinai. Atitinkama bitkoinų kaina būtų apskaičiuojama pagal tam tikroje internetinėje keitykloje nustatytą keitimo kainą, priskaičiuojant ar išskaičiuojant tam tikrą procentinę dalį, kuri būtų atlygis už keitimą. Kaip nurodė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, bitkoinus kaip atsiskaitymo priemonę naudoja nemažai fizinių bitkoinų įstatymas ir interneto prekybininkų.

Bitkoinai kaip duomenys išsaugomi naudotojo arba tokią paslaugą teikiančio trečiojo asmens kompiuteryje ir perduodami tik elektroniniu būdu. Jie nėra išleidžiami konkretaus leidėjo, bitkoinų įstatymas sukuriami internete naudojant tam tikrą algoritmą, kurio programuotojas kol kas nėra žinomas. Bitkoinai jokioje valstybėje nėra teisėta atsiskaitymo priemonė.

Prieš pradėdamas šią veiklą, D. Hedqvist paprašė Švedijos mokesčių teisės komisijos Skatterättsnämnd pateikti preliminarią nuomonę dėl to, ar už tokį bitkoinų pirkimą ir pardavimą jis turės mokėti PVM. Skatterättsnämnd nuomone, bitkoinų pirkimas ir pardavimas laikytinas už atlygį teikiama paslauga, tačiau turėtų būti neapmokestinamas, nes bitkoinai yra atsiskaitymo priemonė, naudojama kaip teisėta atsiskaitymo priemonė.

Švedijos finansų priežiūros inspekcija šią preliminarią nuomonę apskundė. IV — Procesas Teisingumo Teisme 9. Šiuo metu bylą nagrinėjantis Högsta förvaltningsdomstol mano, kad ginčo išsprendimui lemiamą reikšmę turi Sąjungos teisės aktai, kuriais reglamentuojamas PVM, todėl  m.

Ar PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad sandoriai, kuriais remiantis virtuali valiuta keičiama į tradicinę ir atvirkščiai, vykdomi už atlygį, kurį šios paslaugos teikėjas įskaičiuoja nustatydamas keitimo kursą, yra paslaugos teikimas už atlygį? Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar  straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad nurodyti keitimo sandoriai atleidžiami nuo mokesčio?

Per procesą Teisingumo Teisme pastabas raštu šiais klausimais pateikė Švedijos mokesčių institucija SkatteverketD.

Kriptovaliutų pasaulyje kitą savaitę ruošiamasi įvykiui, kurio sulaikę kvapą laukia didelė dalis kriptovaliutų investuotojų. Pirmadienį arba diena kita vėliau turėtų įvykti trečiasis bitkoino padalijimas angl.

Per  m. V — Teisinis vertinimas Šioje byloje svarbūs du klausimai: pirma, ar keitimo sandoriai yra apmokestinami, t. A — Bitkoinų keitimas kaip paslauga už atlygį Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmuoju klausimu nori žinoti, ar tokia veikla, kokią planuoja D. Hedqvist, pagal PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies c punktą laikytina paslaugų teikimu už atlygį, taigi — iš esmės ar ji apmokestinama PVM.

Gerbiamasis skaitytojau,

Teisingumo Teismas panašiu klausimu byloje First National Bank of Chicago nusprendė, kad valiutos keitimas, kai bankas nustato skirtingą atitinkamų valiutų pirkimo ir pardavimo kursą, yra paslauga už atlygį  3.

Minėtu atveju apmokestinamą banko paslaugą sudarė tik keitimo veikla, bet ne pačios valiutos perdavimas. Teisingumo Teismas šio perdavimo nelaikė nei daiktų tiekimu, nei paslaugos teikimu, nes valiuta yra teisėta atsiskaitymo priemonė  4.

Teisingumo Teismas nusprendė, kad atlygis už apmokestinamą keitimo paslaugą iš esmės yra atitinkamų valiutų pirkimo ir pardavimo bitkoinų įstatymas skirtumas.

Sprendimas grindžiamas tuo, kad, kaip pripažinta, teisėtų atsiskaitymo bitkoinų įstatymas perdavimas savaime nėra apmokestinimo PVM momentas  5. Iš esmės  6 toks perdavimas gali būti tik užmokestis už apmokestintą paslaugą. Taip yra todėl, kad PVM yra galutinio prekių vartojimo bitkoinų įstatymas 7. Dabartinės teisėtos atsiskaitymo priemonės, priešingai negu, pavyzdžiui, auksas arba cigaretės, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra ar buvo naudojami ir kaip atsiskaitymo priemonės, neturi kitos praktinės panaudojimo galimybės kaip tik atsiskaitymo priemonės.

Jų funkcija vykdant sandorius yra tik nacionalinės ekonomikos prekių mainų palengvinimas, bet jos pačios kaip prekės nėra naudojamos ar vartojamos. Kas taikytina teisėtoms atsiskaitymo priemonėms, turėtų būti taikoma ir kitoms atsiskaitymo priemonėms, kurių funkcija ir yra tik mokėjimas.

Nors tokios vien mokėjimui skirtos atsiskaitymo priemonės neturėtų būti užtikrinamos teisės aktais ir pagal juos prižiūrimos, PVM aspektu jų funkcija — tokia pat kaip teisėtų atsiskaitymo priemonių, todėl pagal mokesčių neutralumo principą, kuris šiuo atveju reiškia vienodo požiūrio principą  8iš esmės vertintinos vienodai.

Teisingumo Teismo praktikai tai neprieštarauja. Remiantis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo konstatuotais faktais, bitkoinai taip pat yra vien mokėjimui skirta atsiskaitymo priemonė. Jų turėjimas neturi jokios kitos paskirties, išskyrus kažkuriuo momentu juos vėl panaudoti kaip atsiskaitymo priemonę.

Todėl apmokestinimo PVM momento tikslais jie vertintini taip pat kaip teisėta atsiskaitymo priemonė. Taigi darytina išvada, kad sprendimas First National Bank of Chicago taikytinas ir bitkoinams. Tiesa, jų perdavimas savaime neįvykdo apmokestinimo momento sąlygų. Tačiau, kadangi D. Hedqvist planuoja bitkoinus pirkti ir parduoti už Švedijos kronas tokia kaina, kurią apskaičiuos pridėdamas antkainį prie keitimo kainos, nustatytos tam tikroje internetinėje keitykloje, jo veiklą sudaro paslaugų teikimas už atlygį pagal PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies c punktą, kuris atliekamas keitimo forma.

B — Bitkoinų keitimo sandorių neapmokestinimas Antrasis klausimas — ar bitkoinų ir Švedijos kronų keitimo paslaugai taikomas vienas iš PVM direktyvos  straipsnio 1 dalyje išvardytų neapmokestinimo atvejų. Prašyme priimti prejudicinį sprendimą pagrįstai paminėti šios teisės normos d, e ir f punktai, nes šiuo atveju gali būti taikomi juose nurodyti apmokestinimo momentai.

Šiuos apmokestinimo momentus išnagrinėsiu naujos binarinės strategijos tvarka. Sandoriai bitkoinų įstatymas vertybinių popierių f punktas Tačiau, kaip galiausiai pripažino Teisingumo Teismas, PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies f punktas apima tik teisę turėti juridinių asmenų kapitalo dalių, piniginius reikalavimus tam tikram skolininkui pirkti bitkoinų obuolių atlyginimą su šiomis teisėmis susijusias teises  Nei Švedijos kronos, nei bitkoinai nepatenka nė bitkoinų įstatymas migesco variantai iš šių trijų kategorijų.

Todėl atleidimas nuo mokesčio pagal PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies f punktą netaikomas.

Bitcoin įstatymas

Sandoriai dėl atsiskaitymo priemonių e punktas Toliau reikia atsakyti į klausimą, ar taikomas atleidimas nuo mokesčio pagal PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punktą. Pirminė šio neapmokestinimo sąlyga — sąsaja su atsiskaitymo priemonėmis, nesvarbu, grynųjų bitkoinų įstatymas ar kitos formos. Formuluotė gali būti aiškinama plačiai, nes galiausiai bet kuris sandoris, už kurį sumokėta pinigais, yra susijęs su atsiskaitymo priemonėmis.

Tai pasakytina ir tokiu atveju, jeigu būtų norėta reikalauti, kad, kaip bitkoinų įstatymas Teisingumo Teismo praktikoje dėl sandorių dėl vertybinių popierių neapmokestinimo pagal PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies f punktą  13tokiais sandoriais būtų galima sukurti, pakeisti ar panaikinti su atsiskaitymo priemonėmis bitkoinų įstatymas šalių teises ir pareigas.

Pirmiausia yra aišku, kad atleidimas nuo mokesčio negali būti taikomas, jei atsiskaitymo priemones naudoja tik viena sandorio šalis, o kita šalis perduoda daiktus ar teikia paslaugas.

Pajamos bitcoinbtcon Dauguma įvairių šalių gyventojų sąveikauja su pinigais beveik visose savo gyvenimo srityse: eina pas kirpėją, perka daržoves ar investuoja bitcoin įstatymas savo būstą. Pinigai visada yra reikalingas vienetas šiuolaikinėje ekonomikoje prekėms įsigyti arba paslaugoms teikti.

Tokiu atveju atsiskaitymo priemonių perdavimas yra užmokestis už daiktų tiekimą arba paslaugos teikimą. Jei būtų neapmokestinamas toks vienašalis atsiskaitymo priemonių perdavimas, PVM turėtų būti neapmokestinami visi sandoriai, išskyrus mainus. Tačiau atleidimas nuo mokesčio gali būti taikomas tuomet, kai, kaip yra šiuo atveju, viena atsiskaitymo priemonė keičiama į kitą ir už tai imamas atlygis.

Kaip paaiškinta  14apmokestintas sandoris tokiu atveju yra keitimo paslauga. Tačiau šiuo atveju, kalbant bitkoinų įstatymas Švedijos kronų, kurios yra teisėta atsiskaitymo priemonė Švedijos Karalystėje, ir bitkoinų, kurie nėra teisėta atsiskaitymo priemonė jokioje valstybėje, keitimą, kyla toks klausimas: ar abi keičiamos atsiskaitymo priemonės turi būti teisėtos atsiskaitymo priemonės?

PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punkto formuluotėje į šį klausimą aiškiai neatsakyta. Todėl pagal formuluotę anglų kalba pakaktų, kad teisėtą atsiskaitymo priemonę, kaip antai šiuo atveju Švedijos kronas, naudotų tik viena bitkoinų įstatymas šalis.

Dar neapibrėžčiau suformuluotas tekstas suomių kalba, pagal kurį netgi nereikalaujama, kad valiuta būtų teisėta atsiskaitymo priemonė, to reikalaujama tik dėl banknotų ir monetų  Pagal šią formuluotę atleidimas nuo mokesčio galėtų apimti visas bitkoinų įstatymas negrynųjų pinigų forma — taip pat ir virtualiąsias, kaip antai bitkoinus.

Skaitant šios teisės normos tekstą italų kalba netgi kyla klausimas, ar keičiamos naudojamos atsiskaitymo priemonės apskritai turi būti įteisintos įstatyme.

  1. Pasaulyje pradedamas bitkoinų teisinis reguliavimas :: IT :: baldukas.lt
  2. Bitkoinų stabilumą saugo ne įstatymai, o matematika Matematikos ir informatikos fakulteto docentas Vilius Stakėnas komentarai 6 Komentarai Kriptografinė bitkoinų valiuta yra sistemos, kuri veikia be centrinio valdymo, pavyzdys.
  3. Uždirbti greitai per trumpą laiką
  4. Montero bitkoinas
  5. Apžvalgos apie pinigų uždirbimą internete
  6. Pasirinkimo portfelio optimizavimas
  7.  Это вы убили Танкадо.

Taigi pagal formuluotę bitkoinų įstatymas kalba lemiamas yra atsiskaitymo priemonės poveikis, t. Bitkoinai taip pat gali turėti skolos padengimo poveikį, jei atitinkamos šalys taip susitars.

Kadangi PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punkto formuluotė įvairiomis kalbomis skiriasi, atsakyti į klausimą, kokioms atsiskaitymo priemonėms taikytinas pagal šią teisės normą numatytas neapmokestinimas, galima tik išsiaiškinus neapmokestinimo tikslą  Šiuo atveju tereikia patikrinti, ar neapmokestinimo tikslas apima teisėtos atsiskaitymo priemonės keitimą į vien mokėjimui skirtą atsiskaitymo priemonę, kuri nėra teisėta atsiskaitymo priemonė.

Finansinio sandorio pobūdis bet kokiu atveju būdingas ir vien mokėjimui skirtų atsiskaitymo priemonių keitimui, kai, kaip yra šiuo atveju, tik viena atsiskaitymo priemonė yra teisėta.

bitkoinų įstatymas

Tokia išvada darytina jau vien dėl to, kad, kaip paaiškinta  19tokių vien mokėjimui skirtų atsiskaitymo priemonių perdavimo funkcija PVM aspektu ir yra tik mokėjimas. Tačiau Teisingumo Teismas dar nėra išsakęs bitkoinų įstatymas dėl konkretaus neapmokestinimo pagal PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punktą, kurį siekiama čia išaiškinti, tikslo.

Neapmokestinus PVM, visada sumažėja paslaugos teikimo išlaidos. Šiuo atveju tai susiję su vien mokėjimui skirtų atsiskaitymo priemonių keitimo paslaugomis. Mano įsitikinimu, šiuo atveju sandorių dėl atsiskaitymo priemonių neapmokestinimo prasmė ir tikslas — neužkirsti kelio galimybei konvertuoti vien mokėjimui skirtas atsiskaitymo priemones renkant PVM.

Tai svarbu ir vidaus rinkai. Jei tarpvalstybinės paslaugos pirkėjui reikia keisti valiutą ir nuo keitimo paslaugos mokamas PVM, paslaugos pirkimas iš kitos valstybės dar labiau pabrangsta, nei yra tuo atveju, jei būtų perkama savo šalyje.

„Tokie kaip Aršauskas yra kriptovaliutų vėžys“ – Justas Pikelis -- Laikykitės ten pokalbiai

Tačiau neapmokestinimas taikomas ne bitkoinų įstatymas Sąjungoje galiojančioms valiutoms. Jis apima viso pasaulio valiutas. Taigi PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punkto tikslu laikytinas kuo mažiau apmokestinto bet kokios valiutos konvertavimo galimybės užtikrinimas, siekiant sklandžiai vykdyti atsiskaitymo operacijas.

bitkoinų įstatymas

Šiam tikslui neprieštarauja ir teisėtų atsiskaitymo priemonių keitimo į įstatyme neįteisintas, tačiau vien mokėjimui skirtas atsiskaitymo priemones, kaip šiuo atveju bitkoinai, neapmokestinimas. Kadangi egzistuoja atsiskaitymo priemonės, kurios atsiskaitymo operacijose naudojamos todėl, kad atlieka tokią pačią mokėjimo funkciją kaip teisėtos atsiskaitymo priemonės, apmokestinus PVM šių atsiskaitymo priemonių keitimą papildomai pabrangtų ir atsiskaitymo operacijos.

PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punktas taip pat aiškintinas pagal pirminę teisę  20 ,o pirmiausia pagal Pagrindinių teisių chartijos 20 straipsnyje įtvirtintą bendrąjį vienodo požiūrio principą. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas dažnai remiasi mokesčių neutralumo principu ir reikalauja, kad, siekiant PVM neutralumo konkurencijos požiūriu, vienodi sandoriai būtų apmokestinami vienodai  Esant tokioms aplinkybėms, šiuo atveju turėtų būti esminis skirtumas tarp teisėtų atsiskaitymo priemonių keitimo į taip pat teisėtas atsiskaitymo priemones ir teisėtų atsiskaitymo priemonių keitimo į kitas bitkoinų įstatymas mokėjimui skirtas atsiskaitymo priemones, kaip šiuo atveju bitkoinai, kad būtų galima pateisinti skirtingą požiūrį į šiuos sandorius.

Taip yra todėl, kad abiejų rūšių atsiskaitymo priemonės atlieka tokią pačią mokėjimo funkciją, jei vykdant atsiskaitymo operacijas jos pripažįstamos kaip atsiskaitymo priemonė.

bitkoinų įstatymas

PVM aspektu tokio esminio skirtumo neįžvelgiu. Visų pirma Vokietijos Federacinės Respublikos nurodytais aspektais, kad bitkoinų vertė nepakankamai stabili ir jie neapsaugoti nuo klastojimo, skirtingo požiūrio pateisinti negalima.

Pasaulyje pradedamas bitkoinų teisinis reguliavimas

Neatsižvelgiant į tai, ar tokių pavojų, priklausomai nuo valiutos, tokiu pat mastu nekyla ir dėl teisėtų atsiskaitymo priemonių, tokie svarstymai svarbūs tik kalbant apie valstybės vykdomą finansų rinkų priežiūrą. Tačiau PVM teisės aktai šiuo atžvilgiu savarankiški.

bitkoinų įstatymas

Pagal Teisingumo Teismo praktiką net ir tada, kai tam tikras elgesys pagal priežiūros teisę yra draudžiamas, tai neturi įtakos jo vertinimui PVM aspektu  Taigi darytina išvada, kad pagal PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punktą atleidimas nuo mokesčio taikomas ir tuomet, kai, kaip šiuo atveju, valiuta, kuri yra teisėta atsiskaitymo priemonė, keičiama į kitą valiutą, kuri nėra teisėta atsiskaitymo priemonė, tačiau atsiskaitymo operacijose naudojama kaip vien mokėjimui skirta atsiskaitymo priemonė.

Sandoriai dėl apyvartinių dokumentų d punktas Galbūt Teisingumo Teismas pripažins, kad, priešingai, negu manau, atleidimas nuo mokesčio pagal PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punktą šiuo atveju atsiskaitymo priemonėms netaikomas, nes bitkoinai nėra teisėta atsiskaitymo priemonė.

Tuomet reikėtų papildomai patikrinti, ar šiuo atveju nebūtų galima taikyti PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies d punkto, pagal kurį neapmokestinami sandoriai dėl apyvartinių dokumentų. Taip būtų todėl, kad mokėjimas grynaisiais pinigais ar kita forma tam tikram trečiajam asmeniui — gavėjui nėra nagrinėjamos paslaugos dalykas.

Iš Teisingumo Teismo sprendimo Granton Advertising galima suprasti, kad neapmokestinimas bitkoinų įstatymas įvairias pinigų perdavimo formas  Savo išvadoje dėl minėto sprendimo taip pat išreiškiau nuomonę, jog neapmokestinimo tikslas — teises, kurios apyvartoje vertinamos panašiai kaip pinigai, PVM aspektu vertinti kaip patį pinigų perdavimą, todėl neapmokestinti  Vis dėlto atleidimas nuo mokesčio pagal minėtą teisės normą šiuo atveju netaikytinas dėl dviejų priežasčių.

Šiuo atveju keičiamos ne teisės į bitkoinus, o patys bitkoinai. Taigi net nereikia aiškintis, ar toks neapmokestinimas bet kokiu atveju apima tik su teisėtomis atsiskaitymo priemonėmis bitkoinų įstatymas teises, kaip teigė Estijos Respublika.

Antra, sandorių dėl pačios valiutos atleidimui nuo mokesčio numatyta specialesnio pobūdžio teisės norma, būtent atleidimas nuo mokesčio pagal PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punktą, kurios taikymo galimybė aptarta ankstesniame skirsnyje. Tačiau jei Teisingumo Teismas konstatuotų, jog sandoriai, tiesiogiai susiję su virtualiąja valiuta, tokia kaip bitkoinai, nepatenka į šios specialesnio pobūdžio teisės normos taikymo sritį, nes turi būti neapmokestinamas tik ar realu užsidirbti pinigų dvejetainiais opcionais atsiskaitymo priemonių keitimas, būtų nepaisoma teisės aktų leidėjo sprendimo, jei vietoj to kitas atleidimas nuo mokesčio būtų aiškinamas plačiai.

Tiesiogiai su valiutomis susiję sandoriai arba neapmokestinami pagal specialesnio pobūdžio tam skirtą teisės normą, t. PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punktą, jei įvykdytos jų sąlygos, arba neatleidžiami nuo mokesčio. Kitaip šioje teisės normoje bitkoinų įstatymas neapmokestinimo sąlygos galiausiai neturėtų reikšmės. Taigi šiuo atveju atleidimas nuo mokesčio pagal PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies d punktą jokiu būdu netaikomas.

VI — Išvada Todėl siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į Högsta förvaltningsdomstol pateiktus prejudicinius klausimus: 1. Vien mokėjimui skirtos atsiskaitymo priemonės bitkoinų įstatymas į teisėtą atsiskaitymo priemonę ir atvirkščiai, vykdomas už atlygį, kurį šios paslaugos teikėjas įskaičiuoja nustatydamas keitimo kursą, yra paslaugos teikimas už atlygį pagal PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies c punktą.

Tokie sandoriai pagal PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies e punktą yra neapmokestinami.

Galbūt jus domina